Walter Power s robotickou rukou Fanuc
Hlavní výhodou stroje na rozdíl od stávající technologie, kterou firma disponuje, je přímé odměřování. Všechny lineární osy jsou vybaveny externím lineárním odměřováním. Výhodou této přímé inspekční metody v porovnání s pouhou inspekcí obroušeného nástroje je oddělení technologických vlivů (teplota okolního prostředí, teplota uvnitř stroje, teplota chladicí kapaliny a vůle posuvů os) od vlastností samotného brousícího stroje a dále schopnost určení jednotlivých faktorů, ovlivňujících přesnost stroje. Nová technologie umožňuje výrobu a ostření speciálních profilových a velmi malých nástrojů (mikronástrojů), které se pohybují v průměru kolem 3 mm. U stávající technologie jsou posuvy delší a přesnost posuvu os je poháněna pomocí kuličkových vodících šroubů, kde může vlivem opotřebení nastávat vůle při práci stroje a tím vznikají nepřesnosti. Aby tyto situace nenastaly, je nová technologie vybavena přímým odměřováním (skleněnými pravítky), což je další výhodou nově pořizovaného stroje. Zakládací systém integrovaný ve stroji se zásobníkem a podávací robotickou rukou Fanuc zajistí automatizaci a plynulost sériové výroby. Odstraní se tím přerušování výrobního procesu působením externím rušivých vlivů. Osa A je na tomto stroji opatřena vlastním motorem s přímým pohonem, který umožnuje rotovat polotovar osminásobkem otáček, než které jsou možné na stávajících strojích. Díky vlastnímu motoru a speciálnímu uložení nedochází k přehřívání osy . Broušení probíhá v uzavřeném prostoru za přítomnosti chladícího média. Nezbytnou součástí brusky je i odlučovač olejové mlhy. Obsluha stroje pak nepřichází do styku s mlhovinou, která vzniká při broušení. Chladicí kapalina zvyšuje kvalitu řezné hrany nástroje a snižuje opotřebení diamantových kotoučů. Důležitým prvkem v procesu výroby i ostření nástrojů je stabilní teplota a čistota chladícího oleje, což zajišťuje filtrační jednotka se zabudovaným chladícím agregátem „Filtrační jednotka DIEDRON “, která spolu s ostatními přednostmi cnc strojů tak zajišťuje výrobu kvalitních nástrojů.

Walter Power 
Jedná se o universální brusku na ostření a výrobu nástrojů s 5 CNC řízenými osami pro výrobu a ostření vrtáků, fréz SK a dalších stupňovitých nástrojů na opracování dřeva, profilových nožů, profilových nástrojů, válcových fréz od kopírovacích až po tvarové.

Na této brusce ostříme nástroje ze slinutého karbidu nebo rychlořezných ocelí. Broušení probíhá v uzavřeném prostoru za přítomnosti odsávání a odlučovače olejové mlhy. Obsluha stroje nepřichází do styku s mlhovinou, která vzniká při broušení. Ustavení a zaměření nástroje provádí měřící sonda.

U nástroje provede radiální a axiální polohování, měří se dělení, stoupání šroubovice a měření polohy řezných destiček v závislosti na brousícím programu. Automatické měření před broušením umožňuje obsluze rychlejší a přesnější ustavení nástroje. CNC stroj Helitronic Power umožňuje naostření a výrobu nástrojů podle nejnovější technologie.

Walter Power SL
Jedná se o stroj stejné kosntrukce jak Walter Power, jen je na vyzrálé litinové základně ze strašího stroje. 

Walter Power Basic
Rozměrově odpovídá stroji Walte Power, je vhodný hlavně na přebrus nástroju skrz nižší výkon na vřetenu. Se svými 5 CNC osami HELITRONIC BASIC ostří/brousí širokou škálu přesných nástrojů pro kov a dřevo s nejvyšší přesností a kvalitou. Stroj má navíc v rotační ose A motor s dutým hřídelem, který umožňuje točit polotovarem až 750/min. Tuto funkci využíváme pro broušení wolframových svařovacích elektrod, kdy je nutné dosáhnout vysokého lesku na styčné ploše rádiusu při navařování.

Walter Power Essential
Nejmenší z našich Walter brusek ideální na výrobu a přebrus nástrojů do průměru 16 mm.Stroj od německé firmy Walter je vhodný jak pro přebrušování, tak i pro výrobu menších náastrů. Stejně jak stroj Helitronic power se vyznačuje vysokou tuhostí a přesností při opakované výrobě. CNC stroj Helitronic Essential je řízen systémem FANUC a ovládan CAD/CAM softwarem Tool Studio, ve kterém lze programovat jak standardní nástroje, tak speciální profilové a stupňovité nástroje.

Všechny stroje od Firmy Walter jsou řízeny softwarem Toolstudio
Tool Studio "je takzvaný CAD / CAM (Computer Aided Manufacturing) software pro tvorbu široké škály typů nástrojů. Umožňuje vytvořit nástroj na PC a následně importovat do stroje. Na strojích HELITRONIC software nabízí téměř neomezenou flexibilitu, v kombinaci s velmi jednoduchým ovládáním. V "HELITRONIC Tool Studio" je možné vytvářet programy pro vrtáky, frézy, stupňovité nástroje, tvářecí nástroje, trny nebo rotační frézy a to velmi snadno, díky přednastaveným typům nástrojů, které se následně upravují. 3D reálná simulace na obrazovce umožňuje přesné znázornění výsledku broušení. Kdykoliv je parametr změněn v rozhraní "HELITRONIC Tool Studio", 3D simulace je také automaticky změní. Velkou výhodou je simulace kolizí, kdy na základě zadaných údajů stroj předem simuluje proces broušení a vyhodotí jeho bezproblémovost. "HELITRONIC Tool Studio" kombinuje flexibilitu a produktivitu v jednem softwarovém řešení.