Bruska na kulato vhodná pro přípravu polotovarů na vrtáky (i velmi malé průměry), stupňovité nástroje, odlehčení pro korunkové frézy, redukce stopek. Tato bruska nevyužívá upnutí mezi hroty ani letmo. Polotovar se odvaluje po rolně, která je orovnávána kotoučem upnutým na brusném vřetenu, čímž se vůči sobě vymezí veškeré odchylky. Samotný brusný kotouč je orovnáván ve stavu upnutém na vřetenu stroje, což minimalizuje vibrace a zlepšuje kvalitu povrchu. Díky principu odvalování polotovaru po rolně nedochází k přenesení radiálního házení z upínače. Současně je možné broušený polotovar vyjmout, přeměřit a po vrácení do brousícího cyklu jsou zachovány veškeré předchozí hodnoty vůči brusnému kotouči.