CNC měřicí stroj Helicheck PLUS
5-ti osí měřicí přístroj, který dokáže s vysokou přesností změřit geometrii naostřeného nebo vyrobeného nástroje. Výrobcem je firma Walter. Jedná se o bezdotykové proměřovaní všech typů nástrojů. Kvalita měření je dosažena především díky existencí 3kamer s 3D softwarem a vysokou tuhostí a hmotností měřáku, což zamezuje vibracím a dalším rušivým vlivům z okolí. Nástroje projdou výstupní kontrolou, což znamená pro zákazníka záruku kvality. Výstupem je protokol o měření. 
Díky přídavku dodatečné kamery v poměru 8:1, lze CNC měřicí přístroj HELICHECK PLUS jednoduše využít pro detekci a měření řezných nástrojů, včetně těch s nejmenší geometrií. S jistotou a vysokou mírou opakovatelnosti je tak možné provádět měření mikrogeometrií o průměru až 0,1 mm. HELICHECK PLUS představuje optimální volbu pro zajištění produktivity a kvality moderní výroby nástrojů.
 

CNC měřicí stroj Helicheck Advanced
Optický měřicí CNC přístroj HELICHECK ADVANCED poskytuje možnost měření složitých geometrií na rotačně symetrických nástrojích s přesností 1,5 μm při opakovaném měření. Tři kamery, které jsou součástí tohoto měřicího přístroje, garantují absolutní kontrolu nástrojů. Využitím plně automatizovaných, bezdotykových a extrémně přesných procesů při výrobě nástrojů získáte záruku pro kontrolu všech potřebných parametrů.

Zoller smartCheck
Vysoce výkonný univerzální měřící přístroj se třemi CNC osami pro všechny řezné nástroje s rychlým a efektivním ovládacím softwarem Pilot 3.0 i dální na kontrolu tvaru a rozměrů.

Keyence Laser Microskop
Laserový konfokální skenovací mikroskop VK-X1000  společnosti KEYENCE využívá dva světelné paprsky se dvěma světelnými zdroji a dvěma detektory:
• Bílý světelný paprsek tvořený zdrojem bílého světla a čipem CMOS pro zachycení snímků se skutečnými barvami.
• Laserový paprsek tvořený laserovou diodou jako zdrojem světla a 16bitovým fotonásobičem jako detektorem pro zachycení přesných údajů o výšce a obrazu s rozlišením osy Z 0,5 Nm.
Data nashromážděná pomocí laseru se poté zkombinují s odraženým světlem ze zdroje bílého světla , čímž vznikne obraz s údaji o výšce a barvě, který lze použít pro jakýkoli druh 2D a 3D měření profilu, drsnosti nebo objemu.

Baty Fusion Venture

Zařízení zvládá měřít jak průsvitem tak dotykem. Použíme jej hlavně pro kontrolu soustružených a frézovaných dílů. Díky robustní konstrukci vhodný i pro použití v dílenském prostředí. Fusion Touch měří geometrické prvky: přímky, kružnice, oblouky, body.Jednotlivé měřené body jsou ,,sbírány‘ pomocí funkce automatická detekce hrany. Všechna měření se automaticky ukládají pro případ opakování měření. Veškeré měřené funkce jsou zobrazovány na ploše, kde mohou být kótovány. U každé kóty lze zadat tolerance, geometrické tolerance a u každé jso u automaticky zapisovány data pro SPC. Výstup z měření může být měrový protokol, export do Excel nebo okótovaný výkes.