Rovinné broušení je proces, při kterém se brusný kotouč drží v pevné poloze a obrobek se pohybuje proti němu. Brusný kotouč je osazen brusnými zrny, které odstraňují materiál z obrobku a vytvářejí hladký povrch. Tímto pohybem se dosahuje přesnosti a kvality rovinného povrchu. Používá se chladicí kapalina pro mazání a chlazení broušeného místa. Rovinné broušení se často využívá ve strojírenství a výrobě nástrojů, kde je důležité dosáhnout hladkého a přesného povrchu na rovných plochách.

Disponujeme rovinnými bruskami: 

CHEVALIER FSG-1224ADIII
Vysoce produktivní stroj s klasickým hydraulickým agregatorem, NC řízenými osami.

BPH 320 NC
Bruska s českými kořeny, sestavená firmou www.brousicistroje.cz , která je opatřena servomotory. Velice přesná a stabilní bruska.